Σχεδίαση ετικέτας για τον ερυθρό οίνο “Μαγικό Βουνό” του 2015 από το οινοποιείο του Nico Lazaridis

Σχεδίαση ετικέτας για τον ερυθρό οίνο “Μαγικό Βουνό” του 2015 από το οινοποιείο του Nico Lazaridis